In de bevestigingsmail voor inschrijving wordt u uitgenodigd tot betaling. Zowel bij betaling via bankoverschrijving als bij contante betaling verwachten we de betaling binnen de 7 dagen na uw aanvraag tot inschrijving. Als de les of de workshop binnen de 14 dagen na uw inschrijving gepland staat dan verwachten we dat u het bedrag onmiddellijk vereffent.

Een beurtenkaart is een half jaar geldig, persoonlijk, niet overdraagbaar, en wordt niet terugbetaald. Je bent zelf verantwoordelijk om in het oog te houden wanneer je kaart zal vervallen.

Opgelet! Annuleren kost geld. Lees deze algemene voorwaarden goed.
 • Hoe annuleren:
  • Annuleren gebeurt steeds per mail: info@devocaliest.be
 • Kosten annulering:
  • voor individuele les:
   • Een individuele les kan kosteloos geannuleerd worden tot 48 uur voor de aanvang van de les. Hierna wordt de volledige les in rekening gebracht of de beurt van de beurtenkaart geschrapt.
  • voor lessenreeks of workshops:
   • Annulering tot 30 dagen voor aanvang van de lessenreeks of de workshop: geen kosten.
   • Annulering tot 29 dagen voor aanvang van de lessenreeks of de workshop: 50 % van het tarief.
   • Annulering tot 48 uur of minder voor de aanvang van de lessenreeks of de workshop: 100 % van het tarief.
 • Je beschikt altijd over een verzakingsbeding waarmee je kan kosteloos annuleren tot 14 dagen na de bevestiging van jouw inschrijving.
 • Afwezigheid omwille van ziekte
  • Bij ziekte verwittig je vóór de aanvang van de les. Dit kan per mail naar info@devocaliest.be. Vermelding van je naam en de ziekteperiode volstaat.
  • Inschrijvingsgeld wordt in geval van ziekte niet terugbetaald. Een uitzondering is de volledige stopzetting van een workshop of een lessenreeks, gestaafd door een schriftelijk bewijs van de arts (die de annulering verklaart), omwille van medische redenen. Het inschrijvingsgeld, verminderd met het aantal gevolgde lessen en €10 administratiekost, wordt in dat geval terugbetaald. Het doktersattest mag per mail en in bijlage van je ziektemelding verstuurd worden.
 • Afwezigheid omwille van andere redenen dan ziekte
  • Het is van belang om vóór de aanvang van de les of workshop ons op de hoogte te brengen van de afwezigheid. Dat kan per mail naar info@devocaliest.be. Vermelding van je naam of de naam en de afwezigheidsperiode volstaat. Inschrijvingsgeld wordt in dit geval niet terugbetaald.
De Vocaliest houdt zich het recht om in uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen een les of een workshop te annuleren. Ofwel zorgen we voor een alternatief of we betalen u het betaalde inschrijvingsgeld integraal of (in het geval de activiteit lopende is) deels terug.
De Vocaliest houdt zich ook het recht om een les of een workshop niet te laten doorgaan omwille van organisatorische redenen. Het volledige of gedeeltelijke inschrijvingsgeld (in het geval de activiteit lopende is) wordt dan teruggestort.
Deelnemers zijn tijdens lesactiviteiten verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Dat wil zeggen dat verplaatsingen van en naar de lesactiviteit of workshop niet verzekerd zijn.
Indien een deelnemer schade berokkent aan de locatie, het materiaal of andere zaken van derden, dan zal in eerste instantie steeds de familiale verzekering van de deelnemer aangesproken worden. De Vocaliest kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

De Vocaliest neemt graag foto’s en filmpjes van activiteiten. Deze kunnen gebruikt worden voor social media, de website of andere publicitaire doeleinden. Indien u dat niet wenst dient u dit schriftelijk te melden. Uiteraard zullen we dit respecteren. Vermelding kan per post naar ons adres dat vermeld staat op de website.

Bij gebreke aan tijdige betaling (30 dagen na factuurdatum) is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag en een interest van 10 % op jaarbasis. De kosten die De Vocaliest eventueel gemaakt heeft voor het versturen van aangetekende brieven of bij een incassobureau, worden volledig op de klant verhaald. Bij een eventueel geschil zijn alleen de rechtbanken van Oostende bevoegd.